Søk produkt

RUSTLØSER

Master Rustbryter 400 ml

Løser rusten på kjemisk måte. Produktet trenger inn og løser fastrustende bolter, muttere, rørdeler o.l Master Rustbryter er basert på isopropanol som lett trenger inn mellom fastrustende detaljer. Fosforsyre løser opp rusten.
Har meget gode rustløsende egenskaper.

Master Rustløser 400 ml.

Basert på en tynnflytende høyraffinert mineralolje med tilsats av graffit og molybdendisulfid for beste smøreevner. Den trenger inn og smører fastrustede bolter, muttere, rørdeler og lignende Graffit og MoS2 er tilsatt for å minske friksjonen mellom de fastrustende delene. Den er også fuktutdrivende.

 

Rust Away Pro 400 ml.

Kraftig rustoppløser, smører og rustbeskytter.
Rust Away Pro er fremstilt av den fineste syrefrie olje med effektive rustoppløsende tilsetninger. Dette gir en kraftig rustoppløsende effekt kombinert med effektiv rustbeskyttelse. Løsner alle typer sammenskrudde deler som bolter muttere, leddforbindelser, lagere, kabeltrekk mm.
Kan normalt brukes overalt på maskiner, biler, landbruksmaskiner, hageredskaper, samt alle steder hvor vann og smuss kan trenge inn.