Søk produkt

INDUSTRI

Trouble Solver

Trouble Solver benyttes for å ta bort farge, tusj, sprayboksmaling, gummimerker, friksjonsmerker, dekkmerker, lim rester, tjære, asfalt etc. Trouble Solver kan brukes på alle harde, og myke fargeekte yter/flater, som f. eks gulver, skilter, glass, fliser, metaller, plysch Trouble Solver skal ikke benyttes på makrolon, ABS-plast, silke og/eller skinn.

Datablad
Ph7

Forpakning:5 ltr.

 

Rustinhibitor og tørkemiddel

Rustinhibitor og tørkemiddel for metall.
Kan med fordel brukes direkte i alle varmdelevaskere. Produktet kan med fordel også benyttes i skyllevannet i større avfettingssystemer før lakkering, galvanisering og emaljering. Selv med ren tørking av detaljene forhindrer Rustinhibitor rust.
Det man oppnår er hurtigere fordampning for metallgjenstander som umiddelbart skal lakkeres, galvaniseres eller emaljeres.Samtidig vil Rustinhibitor hindre rusting på gjenstander som skal lagres etter avfetting.Kan med fordel benyttes sammen med 100AP eller 105 NA. Brukes som tilsetning til vannet i varmdelevaskere for å forhindre rustdannelse på deler. I skyllevann i større avfettingssystemer for å fjerne vann. Brukes også til vannfortrenger i skyllevann før lakkering av metalldeler etc.

Datablad
Ph11

Forpakning: 25ltr.

 

Ferro

Surt middel. Avrustningsmiddel for fjerning av rust, glødeskall og kalkdannelser. Fjerner rust, korrosjonsprodukter, misfarging etter metaller, glansing av mattet kobber, messing og andre ikke-jernholdige metaller.Til syrevask av betonggulv før behandling med maling eller epoksy. Til nedvask av malte flater som er angrepet av rust. Til rengjøring av melkespann og lagringstanker for produkter som etterlater en "stein" så som melkestein, ølstein, hardtvannsavleiringer o.l.

Datablad
Ph1,5

Forpakning:5 ltr.3 stk pr. Kartong/25 ltr.

 

Tank og Sirkulasjonsvask med klor

Sterk alkalisk flytende vaskemiddel. Fosfatfritt. Desinfiserende. Til rengjøring og desinfeksjon av røranlegg, kjøle-varmesystemer og lamell-varme-vekslere. Produktet benyttes innen næringsmiddelindustrien som ved meierier, iskremfabrikker, slakterier, hermetikkfabrikker etc. Samt innen mekanisk industri og kraftverk. Produktet egner seg også godt til rengjøring av flisbelagte gulv og til gulvskuremaskiner, da produktet er lavtskummende.

Ph13,2

Forpakning: 25 ltr.

 

Process Clean

Lavtskummende alkalisk rengjøringsmiddel som brukes til rengjøring av små deler ved bilverksteder, maskinverksteder og trykkerier. Det løser effektivt opp smuss, olje, fett, samt inn tørket farge etc.Process Clean AL er ikke brennbart eller eksplosivt og angriper ikke aluminium. Inneholder rustinnhibitor.

Datablad
Ph12,8

Forpakning: 25 ltr

 

Degreaser

Aromatfri kaldavffeter.YL- gruppen 0
Avfetter og rengjører bl.a. nye og brukte biler, busser, trucks, lastbiler, tog, båter, maskiner, motorer, industrigulv, dekk, tectyl, etc. Løser effektivt transportvoks, sot, olje, fett, tjære, asfalt, veisalt, tectyl etc.Hurtig separerende. Til de fleste avfettingoppgaver benyttes Degreaser alltid i konsentrat. Angriper ikke plast, stål, aluminium.Brukes både som manuell avfettingsmiddel og kaldtavfettingsmiddel til vaskeanlegg.

Datablad
Ph7

Forpakning: 5 ltr. 3 pr. Kartong/25 ltr./200 ltr./1000 ltr.

 

Super Wash Green

Et”allround” middel. Benyttes ved rengjøring av lastebiler, biler, trucker, kapell, containere, traktorer, landbruksredskaper, grave- og veimaskiner etc. Er også utmerket for rengjøring ved brannsanering, rengjøring og avfetting av maskiner, transportband, metaller og i landbruk. Løser olje, fett, sot, veistøv og statisk binding. Frigjør og transporterer bort forurensinger Kan benyttes i kald, varmt, hardt og saltvann. Hurtigvirkende og effektiv, også på våte flater. Økonomisk i bruk. Tilpasset til: Høytrykk, børste- og automatvask, men kan også benyttes som manuell vask.

Datablad
PH 13, 4.

Forpakning: 5 ltr. 3 pr. kartong / 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.

Lavtskummende Grovrent

Alkalisk middel. Fosfatfri. Brukes til å løse opp vanskelige produktrester bestående av olje og fett. Brukes på gulv, vegger, benker med mer. Siden den er lavtskummende er den perfekt til gulvvaskemaskiner

Datablad
Ph12,7

Forpakning: 5 ltr.3 stk pr. Kartong/25 ltr./200 ltr.

 

105NA- Alkalisk pulver

Meget sterkt alkalisk pulver. Til fjerning av animalsk og fastbrent fett, maling og lakk fra metaller, vanskelig olje-, voks- eller oksidbelegg. 105 NA er et ypperlig produkt til rengjøring av sterkt tilsmussede betonggulv innen mekanisk industri av alle typer. 105 NA kan benyttes til nedvask av røkovner, men da vil manuell metode være å foretrekke om det ikke er automatisk nedspylingsanlegg tilknyttet ovnen. Brukes også til store delevaskere.

Datablad
Ph14

Forpakning: 25kg./125kg

 

Skumvask Ekstra

Sterkt alkalisk flytende rengjøringsmiddel. Fosfatfritt. Skumrengjøring innen næringsmiddelindustri, fiskeoppdrett, fiskeindustri, fiskeflåten, sjøfart etc. (Røkeovner, røkeutstyr, maskiner, produksjonsutstyr, lokaler, transportutstyr, lasterom, dekk etc.) Verkstedsindustri, mekanisk industri etc. (Fasadevask, gulvvask etc.). Bør ikke brukes på aluminium og lettmetaller.

Datablad
Ph14

Forpakning: 25ltr./200ltr./1000ltr.

 

Kraftvask

Sterkt alkalisk flytende rengjøringsmiddel.Med fosfat.Til rengjøring av vegger og gulv med høytrykk/lavtrykksprøyte innen meieri, bryggeri, slakteri, verkstedgulv,næringsmiddelindustrien samt svømmehaller og dusjanlegg. Egnet til rengjøring for driftsbygninger og andre rom for husdyrhold.

Datablad
Ph13,5

Forpakning:5 ltr.3 stk pr. Kartong/25 ltr./200 ltr

100AP- Alkalisk pulver til avfetting av metaller

Alkalisk pulver til avfetting av metalldeler, industrielt renhold og renhold av varmevekslere ol. Brukes til rengjøring av deler i store delevaskere, innen meierirengjøring, tunnelvask, vaskere med frontinnlegg, avfetting i kar med varmt vann i bevegelse, gulvskrubbere og gulvvaskemaskiner og til avfetting av alle metaller for fett og belegg. Effekten øker ved bruk av vanntemperaturer opptil 90grader.

Datablad
Ph12,5

Forpakning: 25 kg/125 kg.

Supercut 3000 (709 Skjære/Kjøleolje)

Halvsyntetisk
709 er anbefalt til alle generelle maskinoperasjoner, inkludert dreiing, boring, fresing og sliping. Ved bruk til sliping holdes hjulet glasurfri og avfallet blir lett og nøyaktig separert i et standardsystem. Den halvsyntetiske blandingen inneholder litt mineralolje som er tilsatt for å forbedre smøreevne og skjæreevne. Dens biostabile base forsikrer lang levetid til og med på støpejern og den har eksepsjonell toleranse på spillolje forurensing. 709 inneholder også gode rust og korrosjon inhibitorer som hindrer rust og misfarging på metall, inkludert messing og aluminium. Når produktet blir tynnet ut med vann dannes en gjennomskinnelig emulsjon som er veldig stabil og som krever veldig lite vedlikehold. Det er veldig liten sjanse for separasjon, lukt, misfarging eller bakterievekst.

Datablad
Ph9,2

Forpakning: 25ltr.

 

Hall Cleaner

Surt middel. Er spesielt egnet for fjerning av grove belegg av kalk, rust og urinstein i blant annet vaskehaller – på porselen, syrebestandige armaturer, metaller, fliser osv. Kan også brukes som kraftig aluminiumsrens

Datablad
Ph2,7

Forpakning: 25 ltr

 

Aluminiumsvask FA-30

Middels alkalisk flytende rengjøringsmiddel. Til vaskebad og rengjøring av aluminiumsredskap samt tilfettede stålflater. Til rengjøring av varmepumper og lignende.

Datablad
Ph12,7

Forpakning: 1 ltr. Med triggerspray, 12 stk pr. kartong/5 ltr. 3 stk pr. kartong/25 ltr

Syntekjøl- Syntetisk skjære/kjøleolje

Helsyntetisk skjære/kjølevæske
Syntetkjøl er en helsyntetisk skjærevæske som etter intens forskning og studier av de variable yteevnen til en rekke syntetiske skjærevæsker på det norske marked, er denne blant de beste. Inneholder ikke natrium nitrit.
Syntetkjøl representerer noe helt nytt innen vannoppløselige syntetiske kjøle-/skjærevæsker, og kvaliteten og utførelsen vil overgå de fleste konkurrenter. Konkrete bruksområder er: alminnelig maskinbearbeiding, overflate, sylindrisk og forsliping. Skjæring, fresing, boring og sliping.
Syntetkjøl er lavtskummende, har gode egenskaper selv i hardt vann, lav overflatespenning, lav fordampning, meget bakteriemotstandsdyktig, gjennomsiktig og luktsvak.
Syntetkjøl gir følgende fordeler:
Maskinens yteevne forbedres, bedre sluttprodukter og forlenget levetid på maskin og verktøy. Spesielt ved bearbeiding av rustfritt stål og liknende.Forlenget levetid. Produktet holder flere måneder lengre enn hva som er vanlig ved vannoppløselige kjølevæsker. Større renslighet fordi produktet ikke danner klebrige avleiringer, men er derimot laget for å motvirke slike problemer. Effektiv beskyttelse mot korrosjon. Produktet vil holde seg meget stabilt selv i fortynnet tilstand og med store fett og oljeforurensninger. Forurensninger kan lett skummes av.

Datablad
Ph9,3

Forpakning:25ltr./205ltr.

 

F29 Flytende Maskinoppvask

Sterkt alkalisk flytende maskinoppvaskmiddel. Fosfatfritt. Produktet passer også godt til de fleste typer oppvaskmaskiner, til store delevasker, og dekkvaskemaskiner, gulvmaskiner o.l Egner seg både for hardt og bløtt vann.

Datablad
Ph14

Forpakning:5 ltr.3 stk pr. Kartong/25 ltr.

 

Allrent Miljø

Nøytralt lavtskummende flytende rengjøringsmiddel. Velegnet til manuell rengjøring  av gulv, vegger, benker med mer. Lavtskummende, er derfor velegnet til gulvvaskemaskiner.

Datablad
Ph:
8

Forpakning:5 ltr. 3pr.kart./25 ltr.