Søk produkt

AVFETTINGSMIDDEL

Super Wash Green

Et ”allround” middel. Benyttes ved rengjøring av lastebiler, biler, trucker, kapell, containere, traktorer, landbruksredskaper, grave- og veimaskiner etc. Er også utmerket for rengjøring ved brannsanering, rengjøring og avfetting av maskiner, transportband, metaller og i landbruk. Løser olje, fett, sot, veistøv og statisk binding. Frigjør og transporterer bort forurensinger. Kan benyttes i kald, varmt, hardt og saltvann. Hurtigvirkende og effektiv, også på våte flater. Økonomisk i bruk. Tilpasset til: Høytrykk, børste- og automatvask, men kan også benyttes som manuell vask.

Datablad
PH 13, 4.

Forpakning: 5 ltr. 3 pr. kartong / 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.

 

Micro I

Microemulsjon uten aromater
Avfetter og rengjør bl.a. nye og brukte biler, busser, trucker, lastbiler, tog, båter, skip, maskiner, motorer, industrigolv,
tanktopper, dekk, skott, etc. Produktet har en høy viskositet og et godt vedheng på alle typer av flater, kan ligge på overflaten i lengre tid uten å skade lakken. Er egnet til bruk både i maskin og i lavtrykkssprøyte. Etterlater en blank og smussavisende flate. Brukt mest til personbiler.

Datablad
PH 10

Forpakning: 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr

Degreaser

Aromatfri kaldavffeter.YL- gruppen 0
Avfetter og rengjører bl.a. nye og brukte biler, busser, trucks, lastbiler, tog, båter, maskiner, motorer, industrigulv, dekk, tectyl, etc. Løser effektivt transportvoks, sot, olje, fett, tjære, asfalt, veisalt, tectyl etc.
Hurtig separerende. Til de fleste avfettingoppgaver benyttes Degreaser alltid i konsentrat.
Angriper ikke plast, stål, aluminium. Brukes både som manuell avfettingsmiddel og kaldtavfettingsmiddel til vaskeanlegg.

Datablad
Ph7

Forpakning: 5 ltr. 3 pr. Kartong/25 ltr./200 ltr./1000 ltr.

VAF

Avfettingsmiddel.

 

Inneholder ingen sterke løsningsmidler og kommer i YL-gruppe 1. Produktet egner seg ypperlig til bruk innen grafisk industri, kraftverkindustri og liknende plasser. Produktet brukes også til avfetting av nye og brukte biler samt andre transportmidler, motorvask og verktøy, deler.

 

Forpakning: 25 liter/205 liter

 

Forvask Spesial

Sterk Alkalisk rengjøringsmiddel av typen microemulsjon. Løser opp olje, sot, fett og samt moderate mengder tjære og tectyl.
Til utvendig vask av biler, busser, betongbiler, maskiner etc. Samt rengjøring av smøregraver, og verkstedgulv. Legges på med lavtrykk før vask i børstemaskin, høytrykk, eller manuell vask.For lang kontakttid på gummi bør unngås.

Datablad
PH 12,9.

Forpakning: 25 ltr. / 200 ltr.

AFV

AFV er en kraftig avfettningsvæske til bruk på vanskelige avfettingsoppgaver.
Brukes innen industri og til vanskelige avfettingsoppgaver som ikke kan løses med tradisjonelle produkter. AFV er velegnet til oppgaver som avfetting av nye og gamle biler, motorvask, forvask i børstemaskiner, avfetting av trailere og lastebiler, avfetting i forbindelse med tynnplateproduksjon før lakkering og til rengjøring/avfetting av produksjonsutstyr i kabeltrekkeri o. l
AFV er tilsatt emulgatorer og løsningsmidler. Dette muliggjør lett avspylling med varmt vann.
AFV medfører normalt ikke skader på lakk og gummi.
Til vanskelige oppgaver brukes AFV i konsentrert form og Til lettere rengjøring kan AFV blandes ut med parafin eller White sprit.
AFV anbefales påført med lavtrykkssprøyte

Datablad
Forpakning: 25 ltr./205 ltr

NR1

Alkalisk avfetting.
Brukes til forskjellige oppgaver som til; vask/avfetting av bil, avfette ny produserte aluminiumbåter fri for fett og sot,stiming av båt og utstyr, verkstedgulv, innvendig vask av bil, vask av børster til vaskemaskiner.

Datablad
Ph11,5

Forpakning: 25 ltr.

Eco Wash Green

Alkalisk rengjørings- og avfettingsmiddel. Brukes til rengjøring av tog, lastebiler, biler, trucker, containere, traktorer, landbruksredskaper osv.
Er også velegnet til rengjøring i forbindelse med opprydding etter brann, avfetting av maskiner, transportbånd, metaller og i landbruket.
Løsner insekter, olje, fett, sot og andre statiske bindinger. Kan brukes i kaldt, varmt, hardt og salt vann.
Økonomisk i bruk. Tilpasset til høytrykk, børste, og automatvaskemaskiner.
Svanemerket.

Datablad
PH 13,2.

Forpakning: 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.

Alkalisk Wash Citrus

Et vannbasert avfettings- og rengjøringsmiddel som effektivt løser sot, olje, fett, kull- og koksbelegningeravgasser, alger, belegninger fra industriutslipp, allmenn smuss etc. Produktet er økonomisk å bruke og kan benyttes på alle flater som tåler vann
Alkalisk Wash Citrus kan blandes med både søtevann og saltvann. Angriper ikke aluminium.
For rengjøring av lokaler, biler, busser, lastebiler, trucker, togvogner, båter, maskiner, metaller, plast, gulv, bassengområder, idrettsanlegg osv. Alkalisk Wash Citrus er også utmerket til skipsindustri, onshore/offshore, landbruk samt ved brannsanering.

Datablad
PH 12,8.

Forpakning: 5 ltr. 3 pr. kartong / 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.

 

Micro III

Kraftig microemulsjon.
Avfetter og rengjør bl.a. nye og brukte biler, busser, trucker, lastbiler, tog, båter, skip, anleggmaskiner,øvrige maskiner motorer, industrigolv, tanktopper, dekk, skott, heavy duty cleaning.
Produktet har en høy viskositet og et godt vedheng på alle typer av flater, kan ligge på overflaten i lengre tid uten å skade lakken. Produktet er egnet til bruk både i maskin og i lavtrykkssprøyte. Påføres best med lavtrykksprøyte.
Etterlater en blank og smussavisende flate. Brukt mest til anleggsmaskiner, og ekstremt møkkete kjøretøy

Datablad
PH 11

Forpakning: 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.

Degreaser WS

Kaldavfetter.
Kraftig avfettingsmiddel som rengjør blant annet nye og brukte biler, busser, trucker, lastebiler, tog, båter, maskiner, motorer, industrigulv, dekk, tectyl osv. Brukes både som manuelt avfettingsmiddel og kaldavfettingsmiddel til vaskeanlegg. Hurtig fordampende. Løser effektivt transportvoks, sot, olje, fett, tjære, asfalt, veisalt, koksavlagringer, tectyl etc.
Degreaser WS kan benyttes på alle ytre/flater som tåler vann.
Angriper ikke plast, stål, aluminium eller andre metaller. Hurtig separerende kaldavfettingsmiddel.

Datablad
Ph7

Forpakning: 5 ltr. 3 pr. kartong / 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.

Alkalisk Wash Blue

Alkalisk Wash Blue er et avfettings- og rengjøringsmiddel som effektivt løsner sot, olje, fett, veistøv, alger osv. Produktet er konsentrert og økonomisk i bruk og kan brukes på alle flater som tåler vann. Alkalisk Wash Blue kan blandes med både mykt og hardt vann og angriper ikke aluminium. For rengjøring av lokaler, biler, busser, lastebiler, trucker, togvogner, båter, maskiner, metaller, plast, gulv, bassengområder, idrettsanlegg osv. Alkalisk Wash Blue er også utmerket til skipsindustri, onshore/offshore, landbruk samt ved brannsanering.

Datablad
Ph: 12,8

Forpakning: 5 ltr. 3 pr. kartong / 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.

Micro II

Kraftig microemulsjon.
Avfetter og rengjør bl.a. nye og brukte biler, busser, trucker, lastbiler, tåg, båter, skip, maskiner, motorer, industrigolv, tanktopper, dekk, skott, etc.
Produktet har en høy viskositet og et godt vedheng på alle typer av flater, kan ligge på overflaten i lengre tid uten å skade lakken
Produktet er egnet til bruk både i maskin og i lavtrykkssprøyte. Påføres best med lavtrykksprøyte. Etterlater en blank og smussavisende flate. Brukt mest til tyngre kjøretøy

Datablad
PH10.

Forpakning: 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.

 

Degreaser Wet 704

Aromatfri kaldavfetter.
Degreaser 704 kan benyttes på alle flater som tåler vann. Deagreaser 704 er spesielt god som våtavfetter og rengjøring på nye og brukte biler, busser, trucker, lastbiler, og tog. Løser effektivt transportvoks, sot, olje, fett, tjære, asfalt, vegsalt, koksavlagringer, tectyl etc Liten egenduft, hvilket gjør at produktet er lett å jobbe med.
Brukes både som mauelt avfettingsmiddel og kaldavfettingsmiddel til vaskeanlegg på både våte og tørre overflater.
Angriper ikke plast, stål, aluminium eller andre metaller.

Datablad
Ph 7

Forpakning: 5 ltr. 3 pr. kartong / 25 ltr. / 200 ltr. / 1000 ltr.